JAK WPISAĆ HIPOTEKĘ NA DZIAŁKĘ ROLNĄ PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z 14 KWIETNIA 2016 ROKU

Napisany przez   K_Myszka on    maja 20, 2016

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw  wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - art. 4 punkt 3. - o następującej treści: w art. 68 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.”

Powyższe zmiany powodują problemy z wpisaniem hipoteki na działce, która w księdze wieczystej widnieje jako rolna. Dotyczy to najczęściej sytuacji, w której na działce rozpoczęto budowę np. domu jednorodzinnego.

Jeśli działka posiada przeznaczenie pod zabudowę (czy to w planie czy decyzji o warunkach zabudowy) należy ustalić z geodetą sporządzającym mapę do celów projektowych, aby zmienił tzw. użytek gruntowy na "Bp", czyli na zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Oczywiście będziemy musieli płacić od chwili zmiany w ewidencji gruntów wyższy podatek. Zmianę można wykonać również w trakcje budowy wykonując inwentaryzację. Geodeta powinien przekazać odpowiednie dane do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym, a właściciel później pobiera odpowiednie dokumenty niezbędne do dokonania zmiany oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

A co jeśli nasza działka posiada przeznaczenie rolne? Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być ustanowienia zabezpieczenia kredytu na innej nieruchomości. – Klient posiadając działkę rolną, na której chciałby wybudować dom jednorodzinny, może wnioskować o kredytowanie takiej inwestycji, proponując zabezpieczenie kredytu na innej nieruchomości akceptowalnej przez bank. 

Podobny problem mogą mieć również osoby, które chciałyby kredytem lub pożyczką hipoteczną sfinansować remont już posiadanego domu postawionego na takiej działce. W takim przypadku również może być konieczne ustanowienie zabezpieczenia na innej nieruchomości. Nie wszyscy kredytobiorcy będą jednak dysponować kilkoma nieruchomościami, aby móc taką alternatywę bankowi przedstawić.

 

Portal korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.