JAK WPISAĆ HIPOTEKĘ NA DZIAŁKĘ ROLNĄ PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z 14 KWIETNIA 2016 ROKU

Posted by   K_Myszka on   maj 20, 2016

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - art. 4 punkt 3. - o następującej treści: w art. 68 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.”

Read more  

Portal korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.